Hotel Torifito Naha Asahibashi

Zip code: 900-0036 1-11-19 Nishi, Naha, Okinawa
マップコード 33155238*88

TEL:098-860-6430
FAX:098-860-6433
MAIL:bmFoYS1hc2FoaWJhc2hpQHRvcmlmaXRvLmpw

Hotel location

Kokusai-dori(650m)

Naminoue Shrine(800m)

Naminoue Beach(900m)

Yui Rail Asahibashi Station(550m)

Naha Bus Terminal(750m)

Naha Airport(4.5km)